آرشیو اخبار آرشیو اخبار
خروجی خبرخوان خروجی خبرخوان اخبار
جستجو برای      
مقالات

کارکرد خانواده وسبک های زندگی در کاهش بزهکاری
مرضیه سه چوبی
زندان نیشابور
.pdf | .ppt | .doc
امتیازدهی به این مقاله:


1393/12/21
نظرات شما (0)
خلاصه مقاله
همه ما می دانیم که سرنوشت و خلق هر انسانی در میان جمع خانواده اش شکل می گیرد.     از همین روست که می گویند زمانی که ما در خانواده ، در دوران بارداری به سرمی برد بهتر آن است که بیشتر از هر صوتی به صوت قرآن گوش کند تاروح نوزادش تا شش ماهگی با آن اجین شود اگر انسان  در خانواده ای رشدونمو یابد که در آن جمع، تمام شئونات اسلامی رعایت شود مسلما کمتردرگیر بزهکاری هایی میشودکه اجتماع درگیر آن است واین امری واضح است که شیوه اداره کردن افرادخانواده نیز در ساختار شخصیتی فرد تاثیر بسزایی داردواگر پدر خانواده که نقش اداره کننده افراد خانواده را از لحاظ معیشتی  دارد،از راه حلال ودرست اقدام به این کار نماید بی تاثیر در نهاد شخصیتی فرد نمی باشد وکسی که نهاد  او با لقمه حلال شکل گرفته باشد هرگز درگیر نابسامانیهای اجتماع نمی شود.• سبک های زندگی در کاهش بزهکاری           این امر با نحوه مدیریت مادر خانواده است که شکل صحیح و غلط به خود می گیرد،                        می گویند ستون تربیتی هر خانواده مادر خانواده است واین امری بدیهی وثابت شده است مادر خانواده میتواند با بکار بردن مساعل صحیح و دینی در تمام شئونات اسلامی، فرزندان سالم واهل صالح تحویل جامعه دهد وبدرستی که اگر تک تک کسانی که تصمیم به تشکیل زندگی می گیرند سعی کنند تمام شئونات اسلامی را بشناسند و درتمام مراحل زندگی مشترکشان به کار ببرند، مسلما جامعه ای خواهیم داشت عاری از هرگونه بزهکاری اخلاقی.• اعتیاد وبیماریهای پرخطر در زندانها           به طور یقین ثابت شده که اکثریت کسانیکه به دلیل ارتکاب  به یک جرم یا جرائم اجتماعی محکوم به حبس در زندانها میشوند،دارای بیماری اعتیاد هستند برحسب سر شماری بین المللی بیشترین محکومینی که در زندانها به سر می برند قبل از دوران محکومیت دچار بیماری اعتیاد بوده اند و مشخص شده که ریشه بیشترین جرایم اجتماعی همان اعتیاد است چرا همان گونه که اندیشمندان ما گفته اند عقل سالم در بدن سالم میباشد وکسی که بدنش از لحاظ فیزیکی دچار بیماری اعتیاد نباشد دارای منطقی تسلیم است واین منطق مانع از آن میشود که انسان به طرف کارهایی قدم بر دارد که عملکرد آن با مشکلاتی از قبیل درگیری با قانون رایج در مملکت مواجه کند در رفتارهای پرخطری هم که بیشترین سیاست بهداشت کل کشورهای جهان سوم را درگیر خود ساخته نشأت گرفته از همین معظل اجتماعی میباشد.             به طور یقین ثابت شده است که یکی از راههای انتقال بیماریهای خونی ازقبیل ایدز، هپاتیت و انتقال آن از طریق سرنگ آلوده میباشد،معتادانی که از راه تزریق مواد مخدر را وارد بدن خود میسازند به دلیل استفاده غیر بهداشتی ازیک سرنگ باعث میشوند این بیماری از فرد مبتلا به فرد سالم منتقل گردد. و همچنین آمار بشتر افرادی که دچار رفتارهای پر خطر میباشند نیز در زندانها مشخص شده که بیشتر این افراد نیز درگیر همان بیماری اعتیاد می باشند چرا همان طور که اشاره کردیم عقل سالم در بدن سالم  است،کسی که دارای عقلی سالم است هرگز کاری انجام نمیدهد که برخلاف عرف جامعه باشد رفتارهای  پر خطر غالبا به رفتارهایی گفته میشود که به دلیل ناپسند بودنش درخفا صورت میگیرد به همین دلیل قابل کنترل نیز نمی باشد رفتاری که دور از چهار چوب خانواده باشد همان رفتار پر خطر است مثل،خالکوبی که دور از قوانین بهداشتی می باشد که یکی دیگر از راههای انتقال بیماریهای پر خطر می باشد.
متن کامل مقاله
تعداد بازدید از این صفحه: 599