آرشیو اخبار آرشیو اخبار
خروجی خبرخوان خروجی خبرخوان اخبار
جستجو برای      

  زندان ها و بازداشتگاه ها

 

آمار بازدید

  • تعداد کل بازدید: 487514
  • تعداد بازدید از این صفحه: 285673
  • تعداد بازدید امروز: 20
  • تعداد کاربر آنلاین: 1

 

زندان ها و بازداشتگاه ها

      ردیف           نام زندان                       ریاست                               تلفانخانه                     کد         1               تایباد                       علی عبدی                             4221090                      0529       2               تربت جام                  حمید کامل                             3-2210112                   05283               تربت حیدریه              احمدرضا روشندل                    4-2297061                   05314               چناران                     علیرضا مهدویان منش               8910284                      0511   5               درگز                        حشمت شاکری                       5222160                      05826               سبزوار                     علی اکبر خرمی                      8-2648687                   05717               سرخس                   مرتضی فرشته مقدم                5225959-5222981        05128               قوچان                     محمود اشجع                           2225886-2227100       05819               کاشمر                    داوود سلیمانی                         8230202-8230302       053210             کانون                      رضا فیض آبادی                          88662502                  051111             گناباد                     مهدی نقوی مقدم                       7-7227395-7221636   053312             مشهد                    هوشنگ شریف نژاد                    14-8679011               051113             نیشابور                  محمدرضا رجبی                         2227139-2226061      055114             مرکز آموزش            دکتر علی بابایی                        8662507                    051115             مرکز مراقبت            حسن مراد رودخانگی                8454220                     051116             ستاددیه                 سید منصور عبادی                    8444022                     0511  17             بنیاد تعاون              سیدداوود حسینی                    8679090                     0511

 92/9/11